Акциялар

Акциялар туралы ақпарат

«Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» АҚ-ның жалғыз акционері «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі»АҚ болып табылады.

 

«Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» АҚ үлестік бағалы қағаздары «Қазақстан қор биржасы» АҚ Сауда алаңында айналымда.

KZ1C45320013

Бағалы қағаздың түрі

Қарапайым акциялар

ISIN

KZ1C00000637

Шығарылымды тіркеу күні

03/20/2020

Сауда коды

KZIK

Номиналды құны

10 000 тенге

Жарияланған акциялар саны

22 000 000

Орналастырылған акциялар саны

15 551 543

Эмитент сатып алған об саны

250 000

Акционерге тиесілі акциялар саны

15 301 543

Акционер туралы ақпарат

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі » АҚ

Орналастырылған акциялардан акционердің үлесі

98,39%

Дауыс беретін акциялардан акционердің үлесі

100 %

Акциялар бойынша есептер