8 800 080-44-48 Жедел желі

Нұр-Сұлтан Мәңгілік Ел даң., 55А үй

Нұр-Сұлтан

Алматы

Ақтау

Ақтөбе

Қарағанды

Көкшетау

Қостанай

Қызылорда

Павлодар

Тараз

Өскемен

Шымкент

Атырау

Семей

Орал

Петропавл

Түркістан

Ішкі аудит қызметі

Миссия           
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»  АҚ Ішкі аудит қызметінің миссиясы (бұдан әрі – ІАҚ) Компанияның тәуелсіз кепілдіктері мен кеңес беру қызметтерін ұсыну бойынша қызмет көрсетулерден тұрады. ІАҚ өз қызметін адалдық, дәлелді, құпиялы және кәсіби құзыретті негізге ала отырып іске асырады.

Мақсаты
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы»  АҚ –ының мақсаты Директорлар Кеңесі мен «ҚТК»  АҚ Басқармасының алға қойған мақсатына жетуіне тиімді көмек көрсету болып табылады.
ІАҚ Компанияның уәкілеттік органдарына өзінің нұсқауларын қарауға ұсынады, оның ішінде:
      - ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі;
      - тәуекелдікті басқару жүйесінің тиімділігі (комплаенс-тәуекелдіктерімен, кредиттік тәуекелдіктерімен, өтімділік тәуекелдіктерімен, нарықтық тәуекелдіктерімен,операциялық тәуекелдіктерімен, ақпараттық технологиялар тәуекелдіктерімен, үздіксіз қызмет және басқа да тәуекелдіктерімен);
      - ішкі саясат, құжаттар мен Компания үдерістерінің тиімділігі;
      - бухгалтерлік есеп пен   осылардың негізінде жасалған қаржылық/басқару  жүйесінде ішкі бақылау жүргізу тиімділігі;
      - қолданылған ақпараттық жүйенің сенімділігі, қауіпсіздігі мен сапасы;
      - корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігі.

Есептілік
«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ –ының Ішкі аудит қызметі өз қызметінде өзіне жүктелген міндеттерін тиісті дәрежеде орындау мақсатында Басқарма мүшелері мен басқа тұлғалардың әсер етуінен тәуелсіз, тікелей «ҚТК»  АҚ Директорлар Кеңесіне есеп береді. Жауапкершілігі
Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ –ының Ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесі алдында жауапты:
       - өз міндеттері мен қызметін уақтылы және сапасыз орындағаны үшін;
        «ҚТК»  АҚ   Ішкі аудит қызметі ережесіне, Компанияның басқа да ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес өз міндеттемелерін орындамағаны үшін.

Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің алдында:

3) «ҚТК» АҚ ІАҚ Ережесіне, қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес ІАҚ міндеттері мен функцияларын уақтылы және сапасыз орындағаны үшін;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, еңбек шарттарына және лауазымдық нұсқаулықтарға сәйкес өз міндеттерін орындамағаны үшін жауапты.

Есеп берушілік.

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Ішкі аудит қызметі өз қызметінде Басқарма мүшелері мен өзге тұлғалардың ықпалына тәуелсіз және өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларды объективті және әділ пайымдауларды қамтамасыз ету мақсатында тиісінше орындау.

Жауапкершілік.

Басқарма мүшелерінің және өзге де тұлғалардың қатысушыларды (субъектілерді), заттарды (объектілерді), аудит көлемі мен кезеңдерін айқындау, аудиторлық тапсырмаларды жоспарлау және орындау, ІАҚ өз қызметінің нәтижелері туралы есептерін қалыптастыру және ұсыну процестеріне араласуына жол берілмейді.

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі туралы ереже.

 

Iздеу

Сұратымды өңдеу кезінде қате пайда болды | KHC.kz

8 800 080-44-48 Жедел желі

Нұр-Сұлтан Мәңгілік Ел даң., 55А үй

Нұр-Сұлтан

Алматы

Ақтау

Ақтөбе

Қарағанды

Көкшетау

Қостанай

Қызылорда

Павлодар

Тараз

Өскемен

Шымкент

Атырау

Семей

Орал

Петропавл

Түркістан

Адрес қате терілген, немесе ондай парақша сайттан жойылған.

Басты бетке қайта оралу немесе сайт бойынша іздеу жасау.

Iздеу