жобалық
қаржыландыру

Жалпы ақпарат

Даму стратегиясына сәйкес, «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ Тұрғын үй құрылысы саласында Қазақстан Республикасының құрылыс салушыларына кредит беру арқылы инвестициялық қызметті жүзеге асырады.

Несие алуға қойылатын талаптар

Құрылыс салушыға кредит беру үшін қойылатын негізгі талаптар:

  • Кредит қарыз алушыға «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ инвестициялық жобаларын Кредиттеу қағидаларында айқындалған шарттарда ақылылық, мерзімділік, қайтарымдылық және қамтамасыз етілу негізінде ұлттық валютада беріледі;
  • Кредит бойынша қаражатты аудару қарыз алушының эскроу-шотына жүзеге асырылады;
  • Кредит Қазақстан Республикасының аумағындағы жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес объектінің құрылысы үшін беріледі (оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары, авторлық және техникалық қадағалау);
  • Кредит қарыз алушының жобаға өзінің қатысуы бар болған кезде орындалған жұмыстардың актілерімен расталған ақшалай қаражат және/немесе аяқталмаған құрылыс түрінде жобалық құнының кемінде 20% – ы түрінде беріледі;
  • Кредиттік өтінімді қарау сәтінде қарыз алушыда/қосалқы қарыз алушыда/кепілгерде қарыздар бойынша қолданыстағы мерзімі өткен берешектің, салықтар бойынша берешектің болуына, қарыз алушыға/қосалқы қарыз алушыға/кепілгерге қатысты азаматтық/әкімшілік/қылмыстық іс жүргізудің болуына жол берілмейді;
  • «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ, инжинирингтік компания, қарыз алушы және екінші деңгейдегі банк арасында инжинирингтік компания арасында инжинирингтік қызметтер көрсетуге арналған шарт жасасу инжинирингтік компанияға қарыз алушының банк шотынан кредиттік қаражат пен ұсынылған ақша қаражатының мақсатты пайдаланылуын тиісінше бақылау үшін барлық төлем құжаттарын қосымша авторизациялауды (келісуді) ұсыну туралы келісім жасасуды көздейді жеке қатысу ретінде;
  • «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға кредит беру Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының талаптарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 273 «Банкпен ерекше қатынастағы тұлғаларға жеңілдік шарттарын беруге тыйым салуды белгілеудің кейбір мәселелері туралы» Қаулысының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады қарым-қатынас»;
  • Кредиттердің қайтарымдылығы тұрақсыздық айыбымен, кепілмен, кепілдікпен, кепілгерлікпен және Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе кепіл шартында/кредиттік шартта/Кредиттік желіні ашу туралы келісімде көзделген басқа да тәсілдермен қамтамасыз етіледі.