КЕШЕНДІ ҚҰРЫЛЫС ЖОБАЛАРЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Жалпы ақпарат

Инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы (бұдан әрі-бірыңғай оператор) ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес қала құрылысы инвестициялық жобаларын қаржыландыруды және аумақтардың кешенді құрылысын қаржыландыруды жүзеге асырады.

Қала құрылысы инвестициялық жобасы дамыған инфрақұрылымы бар көпфункционалды тұрғын аудандардың құрылысын көздейтін және кешенді құрылыс стандарттарына сәйкес келетін кешенді құрылыс жобасы болып табылады. Мұндай жоба тұрғын үй кешендерін салуды ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік және коммерциялық инфрақұрылым объектілерін салуды немесе олардың болуын көздейді және халықтың өмір сүруі үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған.

Қала құрылысы инвестициялық жобаларын қаржыландыру олардың аумақтарды кешенді салу стандартына сәйкес мынадай нысаналы мақсаттар бойынша жүзеге асырылады:

 • Қазақстан Республикасының аумағында жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес (оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары, авторлық және техникалық қадағалау) және бекітілген егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарына сәйкес кешенді құрылыс аумағында объектілер салу;
 • аумақтарды кешенді салу стандартына сәйкес кешенді құрылыс аумағында объектілер салу.

* Аумақтарды кешенді салу стандарты – «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамы басқармасының 2022 жылғы 24 ақпандағы шешімімен бекітілген «аумақтарды кешенді салу стандарты (эскиздік жобаны қоса алғанда)» әдістемелік құжаты (№14 хаттама).

 

Аумақтарды кешенді дамыту стандарты

 

Қаржыландыру (кредит беру) мерзімін-ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес бірыңғай оператордың уәкілетті органы белгілейді.

Сыйақы мөлшерлемесі (оның ішінде аралас) – бірыңғай оператор өнімдерінің өзіндік құнын есептеу тәртібін көздейтін ішкі нормативтік құжатқа сәйкес бірыңғай оператордың уәкілетті органының шешімімен айқындалады.

Кешенді құрылыстың қала құрылысы инвестициялық жобасын құрылыс салушы және оның уәкілетті компаниялары жүзеге асыра алады.

Бірыңғай оператор негізгі қарыз алушы ретінде әрекет ететін уәкілетті компанияларды қаржыландырады. Құрылыс салушы қосалқы қарыз алушы ретінде әрекет етеді. Жобаны іске асыруға кепіл беруші және/немесе кепілгер ретінде әрекет ете алатын басқа тұлғалар қатыса алады.

Жобаға қатысушылардың анықтамалары мен рөлдері:

 • Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы (бірыңғай оператор) – «Қазақстандық Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы / Компания;
 • Құрылыс салушы – уәкілетті компанияның жарғылық капиталына қатысу арқылы меншікті және (немесе) тартылған ақша есебінен көппәтерлі тұрғын үйлердің тұрғын үй құрылысын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;
 • Уәкілетті компания – дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызы құрылыс салушыға тиесілі, көппәтерлі тұрғын үй салу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын, ал үлескерлер тартылған жағдайда көппәтерлі тұрғын үйдің үлестік құрылысын қамтамасыз ету және көппәтерлі тұрғын үйдегі үлестерді сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының үлестік қатысу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін заңды тұлға тұрғын үй құрылысында;
 • Кредиттік желіні ашу туралы Келісім (Бұдан әрі – КЖТК) – компания мен қарыз алушы/қосалқы қарыз алушы/кепіл беруші/кепілгер арасындағы Қарыз алушыға/қосалқы қарыз алушыға кредит алу уақыты мен сомасын, бірақ келісімде белгіленген шектеулер шегінде айқындауға мүмкіндік беретін шарттарда соңғысына кредиттік желі беру туралы келісім;
 • Кредиттік шарт-компания мен қарыз алушы/қосалқы қарыз алушы/кепіл беруші/кепілгер арасында жасалатын, КЖТК шеңберінде кредитті беру және қайтару шарттары мен тәртібін реттейтін белгіленген нысандағы келісім;
 • Қарыз алушы-Жобаның бірыңғай операторы қаржыландыру шеңберінде кредит алатын уәкілетті компания;
 • КЖТКҒА/кредиттік шартқа/кепіл шартына қарыз алушымен бірге қол қоятын және шарт бойынша алынған кредитті қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындағаны және алынған қаражатты, оның ішінде сыйақыны және кредит бойынша басқа да төлемдерді толық төлегені үшін ынтымақты борышкер ретінде әрекет ететін қосалқы қарыз алушы – құрылыс салушы. Бірлескен қарыз алушы ретінде бірыңғай оператордың ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келетін өзге де заңды немесе жеке тұлғаны тартуға жол беріледі;
 • Кепіл беруші – уәкілетті компания және (немесе) құрылыс салушы, сондай-ақ қарыз алушымен/қосалқы қарыз алушымен бірге КЖТКҒА/кредиттік шартқа/кепіл шартына қол қоятын және КЖТКҒА/кредиттік шарт бойынша қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін кепілге мүлік/мүліктік құқықтар беретін кез келген жеке немесе заңды тұлға;
 • Кепілгер – қарыз алушымен/қосалқы қарыз алушымен бірге КЖТКҒА/кредиттік шартқа/кепіл шартына қол қоятын және алынған ақшаны қайтару бойынша міндеттемелердің орындалуына және алынған қарызды/кредитті, оның ішінде сыйақыны және кредит бойынша басқа да төлемдерді толық төлеуге кепілдік беретін заңды және (немесе) жеке тұлға.

Кешенді құрылысты қаржыландыру тетігі

Қаржыландыруды алуға қойылатын талаптар

Қарыз алушыны (уәкілетті) компанияны (компанияларды) қаржыландыру Жоба өтінім беру күніне мынадай шарттарға сәйкес келген кезде жүзеге асырылады:

 1. Қазақстан Республикасының аумағында жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес (оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары, авторлық және техникалық қадағалау) және бекітілген егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарына сәйкес кешенді құрылыс аумағында объектілер салу;
 2. Аумақтарды кешенді салу стандартына сәйкес кешенді құрылыс салу аумағында объектілер салу;
 3. қарыз алушының меншік немесе жалға алу құқығында жер учаскесінің болуы (жалдау мерзімі КЖТК аяқталған күннен бастап кемінде 12 ай өткен соң аяқталуы тиіс);
 4. құрылыс салушының іске асырылған тұрғын үй құрылысы объектілерінің тәжірибесінің болуы:
  • кем дегенде 3 жыл;
  • Астана, Алматы, Шымкент қалаларында құрылыс кезінде кемінде 18 мың ш. м.;
  • өзге өңірлерде құрылыс кезінде кемінде 9 мың ш. м.;
 5. қарыз алушының жобаға жеке қатысуы (ақшалай қаражат немесе аяқталмаған құрылыс): 
  • Егер учаске жеке меншікте болса, 10%;
  • Егер учаске жалға берілсе, 15%;
 6. аудитор растаған қаржылық есептілікке сәйкес құрылыс салушының соңғы 2 жылдағы оң капиталы бар;
 7. құрылыс салушының қарыз капиталының меншікті капиталға қатынасы – қаржыландырудың бүкіл мерзімі ішінде 7-ден аспайды;
 8. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 30 қыркүйектегі №432 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №болып тіркелген) кепілдік беру туралы шарт жасасу үшін көппәтерлі тұрғын үй құрылысы жобасы бойынша құжаттарды қарау қағидаларына сәйкес құрылыс салушы тәуекел көрсеткіштері мен факторларын бағалауға негізделген көп факторлы модель бойынша кемінде 60 балл жинайды14312);
 9. кредиттік бюролардың ақпаратына сәйкес соңғы 24 айда Екінші деңгейдегі банктерде кредиттер бойынша мерзімі өткен кредиттік берешектің 90 күннен артық болмауы;
 10. мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжатында айқындалған бағалар бойынша бірыңғай операторға тұрғын үйдің бір бөлігін өткізу бойынша қарыз алушының қарсы міндеттемені қабылдауы

Қаржыландыруға өтінім беруге арналған құжаттар тізімі

Өтінімді құру бойынша ұсыныстар

1. Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің құрылтай құжаттары:
Жиі ескертулер анықталатын құжаттар тізіміӨтініш беруші өтініш берген кезде жиі жіберетін қателіктер

1) қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің құрылтай құжаттары (Жарғының және құрылтай шартының/жалғыз құрылтайшының қоғам құру туралы шешімінің нотариалды куәландырылған көшірмелері).

Жарғының және құрылтай шартының көшірмелері, сондай-ақ құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар өзекті болуға, қолданыстағы заңнамаға, заңды тұлғалардың уәкілетті органдарының шешімдеріне, заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы мәліметтерге сәйкес келуге, сондай-ақ нотариалды куәландырылуға тиіс

2) Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепіл берушінің/кепілгердің құрылтай құжаттарына соңғы екі жылдағы өзгерістер және/(немесе) толықтырулар енгізу туралы уәкілетті орган шешімдерінің көшірмелері (бар болса).

Шешімдер азаматтық заңнама нормаларына сәйкес жасалуы, заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы мәліметтерге сәйкес келуі, қабылданған шешімдерді нақты көрсетуі тиіс.

Ұсынылған шешімдерде құрылыс салушының немесе уәкілетті компанияның атауы сәйкес келмеген жағдайда, тіркеуші органнан бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен құрылыс салушының бұрынғы атаулары және тиісті мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізу туралы мәліметтерді ұсыну қажет.

2. Техникалық құжаттаманы бағалауды жүргізу үшін құрылыс салушы/уәкілетті компания ұсынатын құжаттар:
Жиі ескертулер анықталатын құжаттар тізіміӨтініш беруші өтініш берген кезде жиі жіберетін қателіктер

1) сатып алу-сату шарты (жер учаскесін айырбастау, сыйға тарту немесе иеліктен шығару туралы өзге де мәміле) не сот органдарының жер учаскесіне жеке меншік құқығын, жер пайдалану құқығын және жерге өзге де заттай құқықтарды тану туралы шешімі (нотариат куәландырған көшірме);

Сатып алу шартында көрсетілген сәйкестендіру сипаттамалары (мекенжайды, мекенжайдың тіркеу кодын (ол болған кезде), кадастрлық нөмірді, меншік нысанын, құрамдас бөліктердің санын, жер санатын, бөлінгіштігін, нысаналы мақсатын қоса алғанда, жер учаскесі туралы мәліметтер) – сату (айырбастау, сыйға тарту немесе жер учаскесін иеліктен шығару туралы өзге де мәміле), не сот органдарының жер учаскесіне жеке меншік құқығын, жер пайдалану құқығын және жерге өзге де заттай құқықтарды тану туралы шешімі, жер учаскесіне жеке меншік құқығына акті (не уақытша (өтеулі) жер пайдалану құқығына акті) және тіркелген құқықтар туралы анықтама (ауыртпалықтар) жылжымайтын мүлікке және оның техникалық сипаттамаларына (Ф-2) бірдей болуы тиіс.

Жер учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары нотариалды куәландырылуға тиіс.

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама өтінім беру сәтінде өзекті болуға тиіс.

Егер төлем жер учаскесін сатып алу туралы өтеулі мәміле жасалған сәтте жүргізілмеген жағдайда, мұндай төлемді растайтын құжаттарды ұсыну қажет.

Жер учаскесі қандай да бір ауыртпалықтардан, үшінші тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос болуы тиіс.

2) жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған Акт не уақытша (өтеулі) жер пайдалану құқығына арналған акт (нотариат куәландырған көшірме);

3) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар)және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама ("электрондық үкімет"порталынан);

4) құрылыс салушының көппәтерлі тұрғын үйлер салу, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша тәжірибесін растайтын, тапсырылған шаршы метрді ескере отырып, құрылыс жобасын пайдалануға беру актілерінің көшірмелері.

Тапсырыс беруші/мердігер (бас мердігер) ретінде құрылыс жобасын пайдалануға беру актісінде көрсетілмеген көппәтерлі тұрғын үйлерді, құрылыс салушыны салу жөніндегі тәжірибені растау үшін іске асырылған құрылыс жобасы бойынша құжаттардың мынадай көшірмелері ұсынылады:

- құрылыс жобасын пайдалануға беру актісі;

- жер жұмыстарын орындауды, ғимараттардың тірек және (немесе) қоршау конструкцияларын тұрғызуды, инженерлік желілерді орнатуды, сондай-ақ құрылыс жобасы бойынша конструкцияларды қорғау және әрлеу жөніндегі жұмыстарды көздейтін мердігерлік шарт;

- мердігерлік шарт бойынша орындалған жұмыстар актісі;

- банктік шот бойынша үзінді көшірме немесе мердігерлік шарт бойынша төлемді растайтын өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі. Көрсетілген құжаттармен бірге құрылыс салушы олардың түпнұсқаларын ұсынады.

Ұсынылған құжаттар құрылыс салушының көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылыс объектілерін, оның ішінде Тапсырыс беруші, мердігер (бас мердігер) ретінде жиынтығында кемінде үш жыл, Республикалық маңызы бар қалаларда, астанада құрылыс кезінде жалпы ауданы кемінде он сегіз мың шаршы метр және құрылыс кезінде кемінде тоғыз мың шаршы метрді іске асыру жөніндегі тәжірибесін растауға тиіс. өзге де әкімшілік-аумақтық бірліктерде

Ұсынылған құжаттарда құрылыс салушының атауы сәйкес келмеген жағдайда, тіркеуші органнан бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен құрылыс салушының бұрынғы атаулары және тиісті мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізу туралы мәліметтерді ұсыну қажет.

5) уәкілетті компания мен мердігер (бас мердігер) арасында бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу жоспарымен жасалған шарттың көшірмесі, мердігерлік шартқа қол қою жөніндегі адамның өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмесі (уәкілетті органның шешімі/бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрық), сондай-ақ оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Егер АЭА – ға қатысушы уәкілетті компания құрылыс мердігерлік шартының тарабы болып табылса, өтінімге сатып алынатын материалдардың және (немесе) жабдықтардың көлемі, осындай сатып алуды қаржыландыру көздері туралы ақпарат қоса беріледі.

Екінші деңгейдегі банктегі банктік шот шартының көшірмесі банктің мөрімен куәландырылуға тиіс, сондай-ақ осы Шартта шоттың нөмірі болуға тиіс. Уәкілетті компанияның және/немесе құрылыс салушының атауы банктік шот шартында сәйкес келмеген жағдайда тіркеуші органнан уәкілетті компанияның және/немесе құрылыс салушының бұрынғы атаулары туралы және тиісті мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізу туралы бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен мәліметтер ұсыну қажет.

6)құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарламаны (ҚМЖ) қабылдау туралы Талон/ басталған құрылыс болған кезде ҚМЖ хабарламасы.

Бас мердігерлік шарт азаматтық заңнама нормаларына сәйкес жасалуы тиіс, сондай-ақ жоба бойынша дұрыс ақпаратты қамтуы тиіс, атап айтқанда:

1) жобаның атауы сараптамалық қорытындыға сәйкес келуге тиіс;

2) жер учаскесінің мекенжайы құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарына сәйкес келуге тиіс;

3) уәкілетті компанияның және мердігердің (бас мердігердің) банктік шоттары тек бір Екінші деңгейдегі банкте болуға тиіс;

4) жобаны іске асыру мерзімі құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарламаға, өтінімге және жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес келуге тиіс.

Сондай-ақ, міндетті түрде адамның мердігерлік шартқа қол қою жөніндегі өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері (уәкілетті органның шешімі/бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрық), сондай-ақ оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері қоса берілуге тиіс.

7)аяқталмаған құрылыс объектісін консервациялау жөніндегі құжаттар (бар болса)

Құрылысты уақытша тоқтата тұрған жағдайда, құрылысты уақытша тоқтата тұру кезеңінде құрылысы аяқталмаған объектінің конструкцияларының, материалдары мен жабдықтарының сақталуы мен сапалық сипаттамаларын қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралар туралы барлық растайтын құжаттарды ұсыну қажет: объектіні консервациялауға қатысқан тараптардың тиісті мөрлері мен қолдары бар аяқталмаған құрылыстың мерзімдерін, тізімдемесін көрсете отырып, консервациялау туралы актілер.

8)  Авторлық қадағалау шарты

Шартта мәлімделген жоба бойынша көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат қамтылуға тиіс, шарттың сомасы сметалық құжаттамада көзделгеннен аспауға тиіс, жобалау-сметалық құжаттаманы дайындаған жобалау компаниясы авторлық қадағалау болуға тиіс, авторлық қадағалау ауыстырылған жағдайда жобалау ұйымының құқықтарды беруі туралы құжат ұсынылуға тиіс.

9) Техникалық қадағалау шарты

Шартта мәлімделген жоба бойынша көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат болуға тиіс, шарттың сомасы сметалық құжаттамада көзделген сомадан аспауға тиіс.

10)  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы қызмет түрімен айналысуға құқығы бар инжинирингтік компания жүргізген орындалған ҚМЖ сапасын растайтын қорытынды/техникалық тексеру, басталған құрылыс болған кезде орындалған жұмыстардың құнын растайтын құжаттар

Құрылыс басталған жағдайда аккредиттелген ұйым орындаған құрылымдардың сенімділігі мен ғимараттар мен инженерлік-коммуникациялық жүйелердің тұрақтылығының техникалық жай-күйін сипаттайтын техникалық зерттеу қорытындысын ұсыну қажет.

Қорытындыға Тапсырыс берушінің, мердігердің, авторлық және техникалық қадағалаулардың (жасалған шарттарға сәйкес келетін) мөрлері мен қолдары бар мәлімделген жоба бойынша тікелей шығындарды растайтын құжаттар (орындалған жұмыстар актілері, төлем тапсырмалары), құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге, сараптамадан өтуге, авторлық және техникалық қадағалау қызметтеріне шығындар қоса берілуге тиіс жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келу: жобалау-сметалық құжаттамада көзделген сомадан аспау, сондай-ақ объектінің ағымдағы жай-күйіне сәйкес келу. Материалдарды сатып алу шығындары арнайы экономикалық аймаққа жататын жобалар үшін ғана көрсетілуі мүмкін.

11) Ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы бар жобалау-сметалық құжаттаманы, құрылысқа рұқсат беру құжаттамасын және т. б. қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейтін техникалық құжаттама.

Кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысы және "Мемсараптама"РМК-дан мәлімделген жоба бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы алуға құқық иеленушіден және жоба авторынан рұқсат-хаты бар жобалау-сметалық құжаттама толық көлемде (электрондық түрде PDF (Portable Document Format) форматында, сондай-ақ автоматтандырылған жобалау жүйелерінің бастапқы файлдары) ұсынылуы тиіс (мемлекеттік кешенді ведомстводан тыс сараптама жобасынан өту кезінде).

Егер жобалау-сметалық құжаттамаға Тапсырыс беруші өзге ұйым болып табылған жағдайда (оның ішінде ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы өзге ұйымға берілген), ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысымен (қабылдау-беру актісі, шарт) жобалау-сметалық құжаттамаға уәкілетті компанияның меншік құқығын растайтын тиісті құжаттар ұсынылуы тиіс.

Бұл ретте, ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы қолданыста болуы тиіс (қолданылу мерзімі: құрылыс-монтаж жұмыстары басталмаған жағдайда 3 жылдан аспайды).

Сондай-ақ, сметалық құжаттаманың сметалық бөлімінің жиынтық-сметалық есебінде құрылыс-монтаждау жұмыстарына, тұрғын үй бөлігі, тұрақ орындары мен коммерциялық үй-жайлар бойынша авторлық және техникалық қадағалауға шығындар бөлінуі тиіс

12) Жобалауға рұқсат беру құжаттары

Жобалауға мынадай рұқсат беру құжаттары ұсынылуы тиіс: жобалауға арналған қаулының, сәулет-жоспарлау тапсырмасының, бөлу жоспарының, жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелері.

Сондай-ақ порталда қалыптастырылған уәкілетті орган берген эскиздік жобаны келісу туралы құжат ұсынылуы тиіс www.elicense.kz.

13) Техникалық шарттар

Барлық инженерлік желілерді (жылу желілері, электр желілері, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріз) қосуға техникалық шарттар ұсынылуы тиіс.

Техникалық шарттар қолданыста болуы, тиісті коммуналдық қызметтер беруі, уәкілетті компанияға / құрылыс салушыға берілуі не техникалық шарттарды уәкілетті компанияға / құрылыс салушыға беру туралы құжаттар ұсынылуы тиіс.

Сондай-ақ магистральдық желілердің болуы туралы хат ұсынылуы керек.

14) өтінім беруші қол қойған және мөрмен расталған жобаны қаржыландыру кестесін көрсете отырып, өтінім берілген күнге нақты жұмсалған шығындар мен нақты сатуларды ескере отырып, жобалау шығындарының жоспары

Уәкілетті компанияның басшылары қол қойған және мөрмен, сондай-ақ XLS/xlsx/xlsm форматында электронды түрде расталған құрылыс жобасын қаржыландыру жоспары.

Бұл ретте қаржыландыру жоспарында жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыс түрлері, жұмыс түрлерінің құны сметалық құжаттамаға сәйкес келуге тиіс.

Қаржыландыру жоспарында өзге де шығындар болуы тиіс: жобалау-іздестіру жұмыстарына, сараптамадан өтуге арналған шығындар, авторлық және техникалық қадағалау.

Қаржыландыру жоспары құрылыстың нормативтік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, қаржыландырудың басталу күні кепілдік беру кезеңіне сәйкес келуі тиіс, көрсетілген жұмыс түрлерін орындау мерзімдері мердігерлік шартқа қоса берілген бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу жоспарына сәйкес келуі тиіс. Қаржыландыру жоспарында аяқталмаған құрылысқа жұмсалған шығындар туралы ақпарат, сондай-ақ кепілдік беру туралы шарт жасасу үшін (құрылыс басталған кезде) басқа шығындарды төлеу және қалдық құны қамтылуға тиіс.

Сату жоспарында пәтерлер, коммерциялық үй-жайлар және машина орындары туралы ақпарат болуы керек, 1 шаршы метрге сату алаңы мен бағасы көрсетілуі керек.

Пәтерлер, машиналар, коммерциялық үй-жайлар туралы ақпарат жобалау-сметалық құжаттамаға қатаң сәйкес келуі керек. Сату жоспары құрылыстың нормативтік мерзімдеріне сәйкес келуі керек. Сату Кестесі объектіні салу шығындарын жабуы керек (оның ішінде өзінің қатысуын ескере отырып).

15) Кешенді құрылыстың егжей-тегжейлі жоспары

Кешенді құрылыс салудың егжей-тегжейлі жоспары (мастер-жоспар) "ҚЖК" АҚ бекіткен аумақтарды кешенді салу стандартының талаптарына сәйкес келуі және бас жобалаушы әзірлеген, құрылыс салушы бекіткен және объектілерді салу мерзімдерін көрсете отырып уәкілетті компания келіскен жобалық шешімді қамтуы тиіс және кешенді құрылыс салу жобасы бойынша сипаттама бөлігін қамтуы тиіс.

3. Заңды бағалау жүргізу үшін қарыз алушы/қосалқы қарыз алушы/кепіл беруші/кепілгер ұсынатын құжаттар:
Жиі ескертулер анықталатын құжаттар тізіміӨтініш беруші өтініш берген кезде жиі жіберетін қателіктер

1) Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы құжат ("Электрондық үкімет"порталынан);

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама және заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтама өтінім беру сәтінде өзекті болуға тиіс.

2) заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы анықтама ("электрондық үкімет"порталынан).

3) қарыз алушының/ қосалқы қарыз алушының/ кепіл берушінің /кепілгердің және олардың акционерлерінің/қатысушыларының заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысуы туралы анықтама

Заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге қатысу туралы уәкілетті орган берген, порталда қалыптастырылған анықтама www.egov.kz.

4) қарыз алушыға / қосалқы қарыз алушыға / кепіл берушіге / Кепілгерге салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы анықтама

Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің жоқ (бар) екендігі туралы, өтінім берілген күнге дейін күнтізбелік 10 күн ішінде берілген, уәкілетті орган берген, порталда қалыптастырылған анықтама www.egov.kz және / немесе www.cabinet.salyk.kz.

5) Заңды тұлғаның тиісті басқару органының (жалғыз қатысушының, қатысушылардың жалпы жиналысының және т. б.) кепілге берілген мүлікті соттан тыс өткізу құқығымен "ҚЖК" АҚ алдындағы кредиттік өнімді тиісінше қайтару жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде тиісті мүлікті "ҚЖК" АҚ кепілге беру (кепілдік беру) туралы шешімі

Шешім азаматтық заңнама нормаларына сәйкес жасалуы тиіс.

Уәкілетті органның шешімінде "ҚЖК" АҚ-ны мүлікті кепілге беру туралы ниет нақты жазылуға тиіс. Шешім "ҚЖК" АҚ кепілге беретін мүліктің тізбесін, осындай мүліктің атауын, оның санын, орналасқан жерін, көрсетілген мүлікті сәйкестендіруге мүмкіндік беретін техникалық сипаттамаларды (ерекшелікті) және басқа да белгілерді қамтуға, сондай-ақ қамтамасыз ету берілетін негізгі міндеттеме туралы мәліметтерді және "АҚ-мен шарттарға қол қою тапсырылған тұлғаны көрсетуді қамтуға тиіс ҚЖК").

4. Қаржылық бағалау жүргізу үшін қарыз алушы/қосалқы қарыз алушы/кепілгер ұсынатын құжаттар:
Жиі ескертулер анықталатын құжаттар тізіміӨтініш беруші өтініш берген кезде жиі жіберетін қателіктер

1) қарыз алушының/ қосалқы қарыз алушының/ кепілгердің ағымдағы жылдың алдындағы 3 жылдағы, бұл ретте аудиторлар растаған соңғы екі есепті жылдағы және жылдың есепті кезеңіндегі (1 тоқсан, жартыжылдық, 9 ай) қаржылық есептілігі

Өтінім беру күніне соңғы 2 жылдағы жылдық аудиттелген есептілікті және соңғы есепті кезеңдегі (1 тоқсан, жартыжылдық, 9 ай) жедел қаржылық есептілікті ұсыну қажет.

Аудиторлық есеп қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің және аудитордың мөрімен куәландырылуға, қарыз алушының/ қосалқы қарыз алушының/ кепілгердің бірінші басшысымен және Қарыз алушының/ қосалқы қарыз алушының/ кепілгердің бухгалтерімен (бар болса), сондай-ақ аудит жүргізген аудиторлық компанияның қызметкерлерімен бұрыштама қойылуға тиіс.

Қаржылық есептілікте нысанның әрбір бабы бойынша егжей тегжейлі транскрипциялармен қоса түсіндірме жазба болуы тиіс:

 • Қаржылық жағдай туралы есеп;
 • Пайда немесе залал және басқа жиынтық кіріс туралы есеп;
 • Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.

(Егер қарыз алушының қосалқы қарыз алушының / кепілгердің еншілес ұйымдары болса немесе компаниялардың неғұрлым ірі тобының бөлігі болып табылса, бүкіл топтың қаржылық қызметі мен қаржылық жағдайының нәтижелерін бағалау үшін топ бойынша, сондай-ақ барлық аффилиирленген компаниялар бойынша жеке-жеке шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну қажет. Бас мердігердің қаржылық есептілігі де ұсынылады. Егер заңды тұлға үш жылдан аз уақыт бұрын тіркелген болса, қаржылық есептілік заңды тұлға тіркелген күннен бастап ағымдағы жылдың алдындағы кезеңдерге беріледі).

Қаржылық есептілік баптары бойынша таратып жазулар мынадай ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, көрсете отырып беріледі:

 • дебитордың/кредитордың атауын, пайда болу себебін, құрылған күнін, өтеу мерзімін, дебитордың/кредитордың мерзімі өткен міндеттемелерінің болуы туралы ақпаратты және оларды орындау үшін қабылданатын шараларды көрсете отырып, дебиторлық және кредиторлық берешектердің құрамы мен динамикасы;
 • кредитордың атауын, құрылған күнін, қарызды пайдалану мақсаттарын, қарыз сомасын, өтеу мерзімі мен тәртібін, берешек қалдығын, мерзімі өткен міндеттемелердің болуы туралы ақпаратты және оларды орындау үшін қабылданатын шараларды көрсете отырып, қарыздар бойынша берешектің құрамы мен динамикасы (қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қарыздар, акциялар, облигациялар эмиссиялары және т. б.);
 • қарыз алушының баланстан тыс міндеттемелері бойынша ақпарат (лизинг және т.б.).
 • ағымдағы және ұзақ мерзімді активтердің, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелердің "өзгелері" баптары бойынша таратып жазулар.

Қаржылық есептілік баптары бойынша таратып жазулар көрсетілген Тізбемен шектелмейді және ұйымның қаржылық жағдайын сипаттайтын кез келген өзге ақпаратты қамтуы мүмкін.

Қосымша мәліметтер бірінші басшының және бас бухгалтердің қолымен расталады және қаржылық есептілікпен бірге ұсынылады.

Егер қарыз алушының қосалқы қарыз алушының / кепілгердің еншілес ұйымдары болса немесе компаниялардың неғұрлым ірі тобының бөлігі болып табылса, Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіне, сондай-ақ барлық аффилиирленген компаниялар бойынша қаржылық есептілігіне қосымша ақпарат пен толық жазулар беру қажет.

2) Документы, предоставляемые для расчета величины коэффициента, исчисленного путем соотношения заемного и собственного капитала, не должна превышать семи в течение всего срока финансирования;

Қарыз бен меншікті капиталдың арақатынасы арқылы есептелген коэффициенттің шамасын есептеу кезінде қарыз капиталы деп құрылыс салушының балансында көрсетілген, олардың мерзімділігі мен қайтарымдылығы шартымен тартылған барлық қаржылық міндеттемелер түсінілетінін ескеру қажет.

3) жобаны қаржыландыру көздерін талдау үшін ұсынылатын құжаттар

Егер уәкілетті компания есеп айырысу шотында ақшалай қаражатты көрсеткен жағдайда, осы қаражатты қалыптастыру көздерін көрсету қажет-қарыз капиталы/қаржылық көмек (осы қаражатты ұсынған контрагент және қандай шарттарда көрсетіледі) немесе меншікті қаражат.

4) Бизнес-жоспар

Нарық сегментін талдай отырып, Бизнес-жоспар, оның саласында Excel форматында қаржы моделімен қала құрылысы инвестициялық жобасын іске асыру болжанады.

Құрылыс жобасына арналған бизнес-жоспардың негізгі құрылымында жобаның қысқаша мазмұны, жобаға қатысушылар туралы ақпарат, кешенді құрылыс жобасы туралы ақпарат, маркетингтік талдау және стратегия, қаржылық талдау, заңнамалық және құқықтық аспектілер, әлеуметтік-экономикалық тиімділік туралы ақпарат, сондай-ақ қорытындылар мен ұсыныстар болуы керек.

5. Кепілмен қамтамасыз етуді бағалауды жүргізу үшін өтініш беруші ұсынатын құжаттар:
Жиі ескертулер анықталатын құжаттар тізіміӨтініш беруші өтініш берген кезде жиі жіберетін қателіктер

1) Кепілге берілетін мүлікке құқықты растайтын құжаттар (жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқалары компанияның қоймасында сақталуға тиіс), олардың негізінде кепіл беруші кепілге ұсынылатын мүлікке құқықты сатып алған құжаттар (сатып алу негізіне байланысты)

Өтініш беруші жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын, соның негізінде кепіл беруші кепілге ұсынылатын мүлікке құқық сатып алған құжаттарды (сатып алу негізіне байланысты) ұсынады:

 1. сатып алу-сату, жалдау, айырбастау, сыйға тарту және т. б. шарты (қосымшаларымен, ерекшеліктерімен және т. б.) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 2. қабылдау-тапсыру актісі (жүкқұжат) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 3. аукциондық сату хаттамасы (егер мүлік аукционда сатып алынған болса) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 4. меншік құқығына кіру туралы Мемлекеттік акт (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 5. объектіні пайдалануға қабылдау туралы акт (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 6. мұрагерлік құқығы туралы куәлік (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 7. сот шешімі (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 8. жер учаскесіне жеке меншік құқығына арналған акт немесе уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығына арналған акт (тиісті тіркеуші органда тіркелгені туралы белгісі бар) (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 9. ғимараттың/құрылыстың техникалық паспорты Жылжымайтын мүліктің меншік иесіне (жылжымайтын мүлікке техникалық тексеру жүргізуге уәкілетті тиісті ұйымның белгісімен (мөрімен) және оның басшысының не түгендеу жүргізген тұлғаның қолымен) ресімделді (нотариалды куәландырылған көшірмесі не түпнұсқасы);
 10. жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы, жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша Әділет министрлігінің тиісті аумақтық органы берген, сараптама жүргізу үшін компанияға құжаттар ұсынылған күнгі жағдай бойынша, мәліметтері бар анықтама:
 • жылжымайтын мүлік объектісі және ол орналасқан жер учаскесі туралы (аудан, құрамдас бөліктер саны, кадастрлық нөмір және т. б.);
 • жылжымайтын мүлік объектісінің және ол орналасқан жер учаскесінің меншік иесі туралы;
 • барлық тіркелген құқықтар мен ауыртпалықтар туралы (қамауға алу, кепіл және т.б.) (түпнұсқа).
 • кепілге ұсынылатын мүлікке ақы төлеу туралы құжаттар.

Толтыру нысаны

* - толтыру үшін міндетті

– Құжаттардың толықтығын тексеру үшін алдымен модерацияға өтініш беру ұсынылады.

– Модерацияны сәтті аяқтағаннан кейін сіз қаржыландыру туралы шешім қабылдауға өтініш бере аласыз.

.

Өтініш беруші туралы ақпарат *:

– Енгізілген Электрондық поштаның дұрыстығына көз жеткізіңіз.мекен-жайлар, өйткені "ҚЖК" АҚ - дан барлық хабарламалар оған келіп түседі.

.

Жоба бойынша ақпарат *:

.

Өтінімге құжаттар *:

–Бұлтты сақтау сілтемесін енгізіңіз Google Drive өтінімге құжаттарды "ҚЖК" АҚ алу үшін.

– "ҚЖК" ақ талаптарына сәйкес құжаттардың толық пакетінің бар екеніне көз жеткізіңіз.

– Өтінімді қайта жіберген кезде тек өзекті құжаттардың бар екеніне көз жеткізіңіз.