«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы 2022 жылғы қызметінің нәтижелері аясында жай акциялар бойынша дивиденд төлемін жасайды

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Компания) 2023 жылдың 29 мамырында Компанияның Жалғыз акционерінің шешімімен 2022 жылға арналған Компания қызметінің қорытындысына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге шешім қабылдаганын хабарлайды.

1. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты.
Компаниянын деректемелері: БСН 001 240 001 720, Кбе 15, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ-дағы шот, БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ046010131000112685.
2. Дивидендтер төленетін кезең – 2022 жыл.
3. Бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері – 1 773 (бір мың жеті жүз жетпіс үш) теңге 91 (тоқсан бір) тиын.
4. Төленетін дивидендтер сомасы 31 275 846 236 (отыз бір миллиард екі жүз жетпіс бес миллион сегіз жүз қырық алты мың екі жүз отыз алты) теңге 02 тиын.
5. Дивидендтерді төлеудің басталу күні – шешім кабылданған күннен бастап.
6. Дивидендтерді төлеудің тәртібі мен түрі – дивиденттерді төлеу 2023 жылдың 27 тамызынан кешіктірмей ақшалай нысанда қолма-қол ақшасыз ақша аудару арқылы жүргізіледі.

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы 2022 жылғы қызметінің нәтижелері аясында жай акциялар бойынша дивиденд төлемін жасайды

«Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Компания) 2023 жылдың 29 мамырында Компанияның Жалғыз акционерінің шешімімен 2022 жылға арналған Компания қызметінің қорытындысына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге шешім қабылдаганын хабарлайды.

1. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимараты.
Компаниянын деректемелері: БСН 001 240 001 720, Кбе 15, «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ-дағы шот, БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ046010131000112685.
2. Дивидендтер төленетін кезең – 2022 жыл.
3. Бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері – 1 773 (бір мың жеті жүз жетпіс үш) теңге 91 (тоқсан бір) тиын.
4. Төленетін дивидендтер сомасы 31 275 846 236 (отыз бір миллиард екі жүз жетпіс бес миллион сегіз жүз қырық алты мың екі жүз отыз алты) теңге 02 тиын.
5. Дивидендтерді төлеудің басталу күні – шешім кабылданған күннен бастап.
6. Дивидендтерді төлеудің тәртібі мен түрі – дивиденттерді төлеу 2023 жылдың 27 тамызынан кешіктірмей ақшалай нысанда қолма-қол ақшасыз ақша аудару арқылы жүргізіледі.